FXP14R 3G/2G 蜂窝软板天线, 带诊断电阻, 100毫米 Ø1.13电缆, I-PEX MHF® I (U.FL)

六频柔性电路板天线
内置 AntD© Shunt 10 千欧姆芯片电阻器
850/900/1700/1800/1900/2100MHz
采用 100毫米 Ø1.13 电缆加 I-PEX MHF® I (U.FL 兼容)连接器
尺寸:70*20*0.1毫米

SKU: FXP14R.A.07.0100A
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 0.1 g
Dimensions 70 × 20 mm