CAB.X07, SMA(母头) 磁吸式天线底座,5米 CFD-200,SMA(公头) 直式连接器

磁吸式天线底座电缆组件
磁吸式底座上的SMA(母头)
SMA(公头) 直式插头
CFD-200 电缆 – 16.4英尺(5000毫米)
方向:弯式-直式

SKU: CAB.X07
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 432 g