CAB.X02, SMA(母头) 磁吸式, 2米 CFD-200, SMA(公头) 直头连接器

磁吸式天线底座电缆组件
磁吸式底座上的SMA(母头)
SMA(公头) 直式插头
CFD-200电缆 – 6.56英尺(2000毫米)
方向:弯式-直式

SKU: CAB.X02
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 338 g