CAB.D05, Fakra C 蓝色直式插头, SMA(母头), 100毫米RG-174

SMA(母头)穿板直头连接器
Fakra Code C 蓝色直式插头
RG-174 电缆 – 3.93英寸(100毫米)
方向:直式-直式

SKU: CAB.D05
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 5 g