CAB.952 N型母头连接器 (带O型圈), 3000毫米(9.84英尺) RG-316, SMA(公头)

  • N 型母头连接器(带O型圈)
  • SMA(公头)直式插头
  • RG-316 电缆 – 9.84英尺(3000毫米)
  • 方向:直式-直式
SKU: CAB.952
询价

如需咨询,申请样品或获取支持服务,请点击询价按钮。

Additional information

Weight 80 g